Ålderskontroll

Giltig legitimation

Vi godkänner följande ID-handlingar:

  • Pass 

  • Körkort (minsta behörighet AM)

  • ID-kort utfärdat av Skatteverket, posten, banker eller nationellt ID-kort. 

  • Freja eID och BankID med foto

  • Spelarlicenskort med foto av den typ som vissa fotbollsförbund ger sina licenserade spelare 

  • LMA-kort för asylsökande

Varje legitimation MÅSTE ha foto och personnummer. ID-handlingar som gått ut efter 30 juni 2024 anses vara giltiga. Observera att kopia på pass eller id-handling ej godkänns.

Om spelaren inte har en giltig legitimation godkänns ett personbevis. Personbeviset skall kompletteras med ett nytaget foto och vidimeras av två personer som ej är anhöriga till personen och är över 18 år gamla.

Tid och plats för ålderskontrollen

Ålderskontrollen genomförs i samband med match på samtliga spelplatser som används under Gothia Cup. På spelplatserna är ålderskontrollen öppen så länge det pågår matcher.

Ålderskontrollen kan genomföras fram till och med klockan 12.00 på tisdagen. Lagen kan spela både måndagen och tisdagens matcher utan att ha genomfört ålderskontrollen.

Ålderskontrollen kan även göras i Exercishuset på Heden vid specialfall så som skyddad identitet eller tillägg av spelare.

Viktigt att tänka på

Samtliga lag ska fylla i sin deltagarförteckning digitalt på
Gothia Account. Deltagarförteckningen ska därifrån skrivas ut och tas med som fysisk kopia till ålderskontrollen.

Lag i de icke tävlande klasserna girls och boys 11 och 12 Friendly behöver inte genomföra ålderskontrollen. Lag i de här åldersklasserna behöver enbart lämna in en komplett deltagarförteckning. Deltagarförteckningen lämnas på samma platser där ålderskontrollen genomförs.

Samtliga spelare som skall delta i cupen MÅSTE stå med på deltagarförteckningen vid ålderskontrollen. Ni får INTE komplettera listan med nya namn efter genomförd ålderskontroll.

Om en spelare inte kan vara med vid ålderskontrollen, måste den spelaren ändå stå med på deltagarförteckningen när ålderskontrollen genomförs. Spelaren, tillsammans med ansvarig ledare, får därefter besöka Exercishuset på Heden och genomföra ålderskontrollen i efterhand för enbart den spelaren. Detta måste göras innan spelaren spelar sin första match. Ni får INTE lägga till en spelare som inte står med på listan. Det får ENDAST göras om en spelare blir skadad eller sjuk under cupen. Då måste ni ha ett läkarintyg som styrker att spelare x inte kan delta mer i cupen.

En spelare får representera samma förening i olika åldersklasser, men spelaren får inte representera olika lag i samma åldersklass. Om en spelare representerar föreningen i flera åldersklasser, måste den spelaren stå med på deltagarförteckningen för samtliga lag spelaren skall representera. Spelaren måste även genomföra ålderskontrollen med samtliga lag spelaren skall delta i.


MAIN PARTNER

© 2024 Gothia Cup. All rights reserved. Integritetspolicy