Tävlingsreglemente

§ 1. Spelregler

Gothia Cup spelas efter FIFA:s regler i tillämpliga delar och SvFF:s tävlings- och representationsbestämmelser. Vid tolkningsfrågor rörande FIFA:s regler eller detta reglemente gäller den engelska texten.

§ 2. Tävlingsform

2.1

Deltagande lag måste tillhöra en förening eller en akademi som är registrerad hos sitt lands FIFA-anslutna fotbollförbund. I de länder där skolfotboll är en tävlingsform tillåts även skollag som är anslutna till sitt lands skolidrottsförbund. Samtliga spelare måste tillhöra den förening de tävlar för enligt sitt nationsförbunds regler. Observera att spelare ej kan tillhöra en förening från ett land där spelaren ej är bosatt.

2.2

Lagen indelas i grupper om fyra eller fem lag, där alla spelar mot varandra i en enkelserie. Ordningsföljden mellan lagen avgörs efter poäng. Seger ger 3 poäng, oavgjord match 1 poäng, förlust 0 poäng. 

Om två eller flera lag har samma poängsumma, avgörs ordningsföljden på följande sätt: 

 1. Målskillnad 

 2. Högst antal gjorda mål 

 3. Resultat i inbördes möte mellan lagen som ligger lika 

 4. Straffsparkstävling enligt FIFA:s regler

2.3 Slutspel

De två främst placerade lagen i varje grupp går till A-slutspel, övriga lag går till B-slutspel. Slutspel sker efter cupsystem, dvs. direkt utslagning vid förlust. Oavgjorda matcher i slutspel avgörs genom straffsparkstävling enligt FIFA:s regler.

§ 3. Åldersklasser 2024

Pojkar
B18 - Pojkar födda 1/1-06 eller senare (11 mot 11)
B17 - Pojkar födda 1/1-07 eller senare (11 mot 11)
B16 - Pojkar födda 1/1-08 eller senare (11 mot 11)
B15 - Pojkar födda 1/1-09 eller senare (11 mot 11)
B14 - Pojkar födda 1/1-10 eller senare (11 mot 11)
B14B - Pojkar födda 1/1-10 eller senare (9 mot 9)*
B13 - Pojkar födda 1/1-11 eller senare (9 mot 9) 
B12 - Pojkar födda 1/1-12 eller senare (7 mot 7)
B12 Friendly - Pojkar födda 1/1-12 eller senare (7 mot 7)**
B11 - Pojkar födda 1/1-13 eller senare (7 mot 7)
B11 Friendly - Pojkar födda 1/1-13 eller senare (7 mot 7)**

Flickor
G18 - Flickor födda 1/1-06 eller senare (11 mot 11)
G17 - Flickor födda 1/1-07 eller senare (11 mot 11)
G16 - Flickor födda 1/1-08 eller senare (11 mot 11)
G15 - Flickor födda 1/1-09 eller senare (11 mot 11)
G14 - Flickor födda 1/1-10 eller senare (11 mot 11)
G14B - Flickor födda 1/1-10 eller senare (9 mot 9)*
G13 - Flickor födda 1/1-11 eller senare (9 mot 9)
G12 - Flickor födda 1/1-12 eller senare (7 mot 7)
G12 Friendly - Flickor födda 1/1-12 eller senare (7 mot 7)**
G11 - Flickor födda 1/1-13 eller senare (7 mot 7)
G11 Friendly - Flickor födda 1/1-13 eller senare (7 mot 7)**

* Klassen spelar 9 mot 9. Vi förbehåller oss rätten att ställa in klassen senast 1 april vid färre än 20 lag anmälda.

** Klasserna girls och boys 11 och 12 Friendly spelar efter SvFF:s tävlingsregler för åldersklasserna gällande att kora slutsegrare, det vill säga inga tabeller räknas och inget slutspel spelas.

§ 4. Speltider

Klass

Gruppspel och B-slutspel

A-slutspel

B18, B17, B16, B15

2×25 min

2×30 min

G18, G17, G16, G15

2×25 min

2×30 min

Övriga

2×20 min

2×25 min

§ 5. Antal spelare och avbytare

5.1

Det finns ingen begränsning på antalet spelare i truppen däremot tillåts maximalt sju avbytare per match. Ett lag kan maximalt använda 18 spelare (11 spelare på plan och 7 avbytare) under en match i 11 mot 11 och 16 spelare (nio spelare på planen och sju avbytare) i 9 mot 9. Utbytta spelare får återinsättas i spelet. Byten får göras under spelets gång utan domarens avblåsning. Observera att vid byte av målvakt måste spelet vara avblåst och bytet ska anmälas till domaren. Alla byten ska ske inom lagets tekniska område, när sådant finns. Saknas tekniskt område ska bytet ske vid mittlinjen. Den spelare som ska ersättas, ska ha lämnat planen innan avbytaren får inträda på planen. Felaktiga byten bestraffas med varning (gult kort).

5.2

Det är tillåtet att använda spelare från samma klubb i flera lag i turneringen, dock INTE i samma åldersklass. Dessa spelare skall finnas med på varje lags deltagarförteckning och närvara vid ålderskontrollen av de lag där spelaren ingår. Det finns ingen maxgräns för antalet deltagare på deltagarförteckningen.

5.3

I klasserna B12, B11, G12 och G11 får obegränsat antal spelare användas under samma match, varav sju på planen samtidigt.

§ 6. Ålderslegitimation och deltagarförteckning

Alla lag skall lämna in en deltagarförteckning över de spelare som kommer att delta i turneringen. Samtliga spelare skall legitimera sig med fotolegitimation (pass, körkort, officiell id-handling). För spelare från länder där det inte krävs id-handling för inresa till Sverige (främst nordiska länder) är minsta kravet på id-handling ett vidimerat personbevis försett med foto. ID-handlingar som gått ut efter 30 juni 2024 anses vara giltiga. OBS! Kopia på pass eller id-handling gäller ej.

Samtliga lag ska fylla i sin deltagarförteckning digitalt på Gothia Account. Deltagarförteckningen ska därifrån skrivas ut och tas med som fysisk kopia till ålderskontrollen.

Ålderskontrollen kan genomföras på samtliga spelplatser som används under Gothia Cup. På spelplatserna är ålderskontrollen öppen på måndagen så länge det pågår matcher. På tisdagen är ålderskontrollen öppen till klockan 12.00. Ålderskontrollen kan även göras i Exercishuset på Heden från lördag till tisdag.

Vid ålderskontrollen skall samtliga spelare på deltagarförteckningen personligen närvara och kunna legitimera sig. Ålderskontrollen ska göras senast på tisdag 16 juli kl. 12.00. Enstaka spelare kan ansluta i efterhand förutsatt att de står med på deltagarförteckningen vid inlämningen av densamma och att spelaren visar giltig legitimation i Exercishuset på Heden innan han eller hon spelar sin första match. Observera att ansvarig lagledare (skriven på deltagarförteckningen) måste närvara vid samtliga spelares ålderskontroll.

Spelare i klasserna girls och boys 11 och 12 Friendly behöver inte genomföra ålderskontrollen. Lag i de här åldersklasserna behöver enbart lämna in en komplett deltagarförteckning. Deltagarförteckningen lämnas på samma platser där ålderskontrollen genomförs.

Lag som använder obehöriga spelare kan uteslutas ur turneringen.

Skadad spelare får ersättas på deltagarförteckningen om läkarintyg finns och antalet spelare på deltagarförteckningen är färre än 14 i 11 mot 11, 12 i 9 mot 9 eller 10 i 7 mot 7, sedan den skadade spelaren strukits.

Läs mer om ålderskontrollen

§ 7. Dispenser

7.1 11 mot 11

I 11 mot 11 ges automatiskt dispens för maximalt två (2) spelare per trupp som är högst ett år för gamla. Observera att ni på deltagarförteckningen inte får ha fler överåriga spelare som byter med varandra mellan matcherna.

Undantaget är SEF Trophy och Gothia Puma Trophy B17 är inga överåriga spelare tillåts.

7.2 9 mot 9

I 9 mot 9 ges automatiskt dispens för maximalt en (1) spelare per trupp som är högst ett år för gammal. Observera att ni på deltagarförteckningen inte får ha fler överåriga spelare som byter med varandra mellan matcherna.

7.3 7 mot 7

I 7 mot 7 ges inga generella dispenser. Dispens kan sökas senast den 1 juli för maximalt en spelare som sedan tidigare har en dispens utfärdad av sitt distriktsförbund eller där det finns särskilda skäl.

Efter 1 juli behandlas inga dispensansökningar om inte särskilda skäl föreligger. Dispenser som behandlas efter den 1 juli beläggs med en administrativ avgift på 500 SEK.

7.4

Flickor får spela i pojkklasser, så länge reglementet för åldersindelning följs.

§ 8. Matchdetaljer

8.1 Laguppställning

 • Laguppställning ska skrivas på särskild laguppställningsblankett (kan skrivas ut från Gothia Account) och lämnas till domaren före varje match.

 • Spelarens nummer på laguppställningen och på spelartröjan ska vara detsamma.

 • Samtliga spelare på laguppställningen betraktas som att de har spelat matchen.

 • Stickprovskontroll av laguppställning och deltagarförteckning sker vid ett antal slumpmässigt utvalda matcher.

 • Samtliga ledare (maximalt 6) ska skrivas på laguppställningsblanketten. Enbart dessa får befinna sig i det tekniska området. Där tekniskt område ej är markerat gäller det ett område på 8 meter efter sidlinjen där lagets avbytare ska uppehålla

8.2 Speldräkter

 • Samtliga matchdräkter ska vara numrerade och numren ska överensstämma med de som är angivna på laguppställningen.

 • Numreringen ska finnas på ryggen av matchtröjan. Två spelare får ej ha samma nummer på tröjan under samma match.

 • Om domaren bedömer att ena laget ska byta speldräkt på grund av likhet i färg med det andra lagets speldräkt, ska sist nämnda lag i spelordningen, dvs. ”bortalaget”, byta.

 • Reklam får förekomma på spelares matchdräkt. Reklamen får inte innehålla budskap som kan verka sårande eller anstötligt såsom reklam för tobak, alkohol eller pornografi.

8.3 Vid match

 • Samtliga spelare bör vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 15 min före matchens början.

 • Samtliga spelare måste vara försäkrade.

 • Samtliga spelare måste bära benskydd.

 • Varje lag är ansvarigt för sina egna supportrars uppträdande. Supportrarnas uppträdande kan leda till att laget utesluts ur turneringen. Till sin hjälp utser varje lag en Team Steward (anhörig) som ansvarar över sin egen publik.

 • Maximalt 6 ledare (desamma som står på laguppställningen) får finnas i den tekniska zonen.

 • Varje lagansvarig (lagledare) ska omedelbart efter match signera domarens matchkort för att bekräfta matchresultatet och noteringar om utvisningar. Underlåtelse att signera kan innebära en anmälan till Gothia Cups tävlingsjury.

8.4 Bollar

Klass B11, B12, B13, G11, G12 och G13 spelar med bollstorlek 4. Övriga med bollstorlek 5.

§ 9. 7 mot 7

Klasserna G11, B11, G12 och B12 spelar 7 mot 7. Offsideregeln tillämpas ej i 7 mot 7-klasserna. Målvakt kan göra inspark genom att sparka bollen från marken eller från sina händer, eller genom att kasta den. Vid bakåtpass får målvakten inte ta bollen med händerna. Retreat line tillämpas ej.

Regel om målchansutvisning gäller ej i klasserna Girls 11,12 Friendly och Boys 11,12 Friendly.

§ 10. 9 mot 9

Klasserna G13, B13, G14B och B14B spelar 9 mot 9. Samma regler som i 11 mot 11 tillämpas i alla möjliga delar, dock skiljer målen enligt nedan:

11 mot 11 mål: G14B och B14B
9 mot 9 mål: G13 och B13

§ 11. Domare

Domarna är auktoriserade av Svenska Fotbollförbundet eller ett annat lands nationsförbund.

Assisterande domare (AD) används i följande matcher:

 1. Gruppspel och A-slutspel i klasserna G18, B18, G17, B17, G16, B16.

 2. Från och med 1/4-final i klasserna G15, B15, G14, B14, G14B, B14B, G13 och B13 (endast A-slutspel)

Turneringens domaransvariga finns tillgängliga i Exercishuset vid Heden tisdag-fredag. Den som har synpunkter på domarnas insats är välkommen dit

§ 12. Tävlingsjury

Tävlingsjuryn består av representanter för Svenska Fotbollförbundet och Göteborgs Fotbollförbund. Protest- och bestraffningsärenden handläggs av juryn. Dess beslut kan ej överklagas.

§ 13. Protester och bestraffningar

13.1

Protester ska inlämnas skriftligen av ansvarig ledare till tävlingssekretariatet på Exercishuset på Heden, på Gothia Kviberg Center, Mjörnvallen i Alingsås eller på Gothia Kungsbacka Center av protesterande lags ansvarige ledare senast 90 minuter efter det att berörd match avslutats.

 • Protestavgift (1500 SEK) ska inbetalas samtidigt som protest inlämnas. Protestavgift återfås om protesten godkänns.

 • Domares beslut i fakta som rör matchen är enligt regel 5 i FIFA:s regler slutgiltiga. Protest mot domarens beslut kan således inte föranleda åtgärd.

13.2 Utvisningar och varningar

 • Utvisad spelare avstängs automatiskt följande match. Avstängningen gäller även om nästa match ingår i slutspelet.

 • Tävlingsjuryn kan också besluta om avstängning i ytterligare match/er i händelse av en grov utvisning.

 • Det är lagets skyldighet att ha koll på avstängda spelare. Det gäller även vid flera matchers avstängning.

 • Varningar (gula kort) ackumuleras ej.

 • Grova utvisningar kan rapporteras till berört distriktsförbund i Sverige och beträffande utländska lag till berört nationsförbund.

 • Röda kort tillämpas inte i våra Friendly-klasser.

OBS! Spelare som deltar i match när han/hon egentligen är avstängd anses vara obehörig och därför förlorar laget matchen med 0-3.

§ 14. Walk Over och avbruten match

14.1

Lag som uteblir från match kan förlora matchen med 0-3 efter beslut av tävlingsjuryn. Vid upprepade uteblivanden kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock besluta att lag ska uteslutas redan vid den första förseelsen, om särskilda omständigheter föreligger, t.ex. att en avsiktlig WO gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen.

14.2

Om en match avbryts och inte kan färdigspelas beslutar juryn om matchen ska spelas om från start eller avgöras med straffsparksläggning eller fortsätta från den tidpunkt då matchen avbröts eller om resultatet i matchen ska fastställas eller om ett av lagen eller båda lagen förlorar matchen med 0-3.

§ 15. Spelplaner

15.1

Samtliga spelplaner är gräsplaner eller konstgräs.

15.2

Spelplanerna delas in i följande områden: Centrum, Öster, Frölunda, Hisingen, Mölndal, Kungsbacka och Alingsås.

15.3

Vid dålig väderlek kan matcher komma att flyttas till grusplaner, avgöras med straffsparkar eller genom lottning.

§ 16. Spelprogram

Organisationskommittén förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet både vad gäller gruppindelning (senast 15 juli), tider och spelplaner.

§ 17. Arrangör

Gothia Cup arrangeras av BK Häcken.

§ 18. Ordningsföreskrifter skola

18.1 Allmänt

 • På deltagarförteckningen angiven ledare är ansvarig för sina spelare vid eventuell skadegörelse.

 • Det är förbjudet att förtära alkohol på skolorna och inom skolans område (skolgård).

 • Tystnad gäller på varje skola 23.00–06.00.

 • Det åligger varje lag att grovstäda sin sovsal före avfärd.

 • Vi uppmanar alla deltagare och ledare att aldrig lämna värdefulla föremål eller pengar kvar på skolan.

18.2 Brandsäkerhet

 • Rökning är förbjuden inne i skolan.

 • Det är absolut förbjudet att laga mat, koka kaffe eller tillreda annan förtäring i förläggningssalar och korridorer.

 • Det är förbjudet att hänga brännbart material i korridorer och salar liksom att ställa ut bänkar, stolar etc. i korridorer.

 • Tänk på att dörrar mellan korridorer och trapphus alltid ska vara stängda.

Överträdelser av dessa regler kan medföra uteslutning ur turneringen och avhysning från inkvartering.

§ 19. Försäkringar och ansvar

19.1

Genom anmälan om deltagande i Gothia Cup intygar anmälaren (vilken ska vara ansvarig lagledare eller annan på uppdrag av ansvarig lagledare) att ansvarig lagledare har tagit del av dessa bestämmelser samt att ansvarig lagledare har nödvändiga rättigheter och medgivanden från deltagare, deltagares förmyndare och anmäld förening. Deltagande i turneringen sker på egen risk och ansvarig lagledare ansvarar för samtliga deltagare som lagledaren anmält, vilka ska vara upptagna i deltagarförteckningen.

19.2

Ansvarig lagledare är skyldig att tillse att samtliga deltagare är försäkrade på planen. Varje enskild deltagare ansvarar för sin personliga försäkring utanför planen. Gothia Cup har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse.

Gothia Cup är inte återbetalningsansvarig, och är inte heller ansvarig för ekonomisk förlust eller skada, som kan uppstå på grund av händelser som ligger utanför Gothia Cups kontroll, exempelvis krigsliknande händelse, eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna kommunikationer, myndighetsåtgärd, strejk eller andra force majeure-händelser.

MAIN PARTNER

© 2024 Gothia Cup. All rights reserved. Integritetspolicy