Samhället står inför flera utmaningar, där vi nu är mitt i omställningen för en hållbar framtid. Gothia Cup är världens största turnering för undomsfotboll. Vi är stora nog att göra skillnad. 

Vårt hållbarhetsarbete

Celebrate-konceptet syftar till att konkret göra det tydligt hur alla som tar del av evenemanget kan bidra till en mer hållbar värld. Det handlar om hur vi agerar mot varandra under turneringen, men också hur vi, deltagare, publik och funktionärer agerar för vår omvärlds skull.


Under Gothia Cup samlas tiotusentals unga, deras medföljande vuxna och funktionärer i Göteborg. Celebrate-konceptet hjälper till att göra rätt. Och genom vårt sätt att förklarande och transparent utveckla hållbarhetsarbetet ger vi kunskap som de tar med sig hem. Därmed påverkar vi inte bara turneringens genomförande i en hållbar riktning, utan också hur ungdomar och vuxna världen över agerar i sin vardag resten av året.

The Planet

Celebrate the Planet samlar konkreta projekt där Gothia Cup steg för steg minskar den negativa klimat- och miljöpåverkan som tiotusentals deltagare innebär. Samtidigt skapar vi lika många ambassadörer som lär sig agera rätt. För en mer hållbar framtid.

The People

Möten mellan människor och kulturer skapar förståelse, kunskap och perspektiv. Inom Celebrate the People tydliggör Gothia Cup hur vi konkret arbetar med att rusta unga från hela världen på väg mot att bli vuxna genom minnen för hela livet.

The Game

Celebrate the Game är ett fair play-projekt som evenemangen driver för att skapa en bättre miljö för alla, såväl på som vid sidan av planen. Projektet består av en rad delprojekt: Fair Play Trophy, Please Remember-skyltar, Team Steward.

Hållbarhetspolicy

Gothia Cup är världens största och mest internationella fotbollscup för ungdomar. Evenemanget är en mötesplats för världens ungdomar, oavsett religion, hudfärg eller nationalitet, med fotbollen som gemensam nämnare. Denna hållbarhetspolicy visar våra ambitioner och vägleder vårt arbete inom ramarna för vad vi har kontroll över och har möjlighet att påverka.

Latest news

MAIN PARTNER

© 2024 Gothia Cup. All rights reserved. Integritetspolicy