Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

BK Häcken, org. nr. 857200-7485, Entreprenadvägen 6, 417 49 Göteborg (”BK Häcken”) är en fotbollsförening på Hisingen i Göteborg som årligen arrangerar världens största ungdomsturnering i fotboll, Gothia Cup. För att kunna arrangera Gothia Cup behöver vi behandla personuppgifter om flera olika kategorier av personer som har koppling till denna del av vår verksamhet. Den behandlingen beskrivs i denna integritetspolicy.

Med benämningarna ”vi, våra, vårt, oss och föreningen” nedan avses BK Häcken och med ”turneringen” avses Gothia Cup.

1 VILKA PERSONER BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER OM?

Inom vår verksamhet kring Gothia Cup behandlar vi personuppgifter om nedanstående kategorier av personer.

1)      Spelare i Gothia Cup, dvs. personer som spelar i ett lag som deltar i Gothia Cup. Spelarna är mellan 11 och 19 år gamla. Se närmare om vår behandling av spelares personuppgifter i avsnitt 2.1 och 3-4.

2)      Ledare, dvs. personer som representerar en förening eller ett lag och hanterar lagets anmälan till Gothia. Ledaren är alltid en vuxen person, vanligtvis en tränare eller förälder. Se närmare om vår behandling av ledares personuppgifter i avsnitt 2.2 samt 3-4.

3)      Hotellbokare, dvs. personer som har bokat boende under turneringen via oss samt dess medresenärer. Se närmare om vår behandling av medresenärers personuppgifter i avsnitt 2.3 och 3-4.

4)      Inloggade användare, dvs. personer som skapar konto i appen ”Gothia Cup”. Genom denna app kan alla användaren – även utan att skapa konto – se spelprogram, få information om lagen och resultat från matcherna, följa liverapportering av matcherna, se vem som gjort mål och ta del av videor, senaste nytt m.m. Användaren kan också välja att prenumerera på ett lag och få notiser om lagets matcher. Den som skapar konto kan också kommentera på matcher samt delta i tävlingar. Se närmare om vår behandling av användares personuppgifter i avsnitt 2.4 och 3-4.

5)      Mottagare av nyhetsbrev, dvs. personer som har valt att prenumerera på våra nyhetsbrev. Se närmare om vår behandling av nyhetsbrevsläsares personuppgifter i avsnitt 2.5 och 3-4.

6)      Åskådare, dvs. personer som besöker turneringen. Se närmare om vår behandling av åskådares personuppgifter i avsnitt 2.6 och 3-4.

7)      Funktionärer, dvs. personer som har valt att engagera sig i turneringen som del av Gothia Cups funktionärer. Se närmare om vår behandling av funktionärers personuppgifter i avsnitt 2.7 och 3-4.

Vi kan också komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje parter (samt om den som skickar e-post) och vi kan därför även komma att behandla sådana personuppgifter. Om så krävs kommer vi att informera dig som tredje part om behandlingen.

I de fall vi inte får nedan angivna personuppgifter direkt från dig, får vi tillgång till dem från den ledare, agent eller annan kontaktperson som anmäler ditt lag, från den som gör din hotellbokning, från våra kundbolag, leverantörer, samarbetspartners eller från officiella register.

För att du enkelt ska hitta den information som rör behandling av dina personuppgifter har vi delat upp policyn i olika avsnitt utifrån dessa personkategorier (se hänvisning till respektive avsnitt i uppställningen ovan). Om du exempelvis är spelare i ett lag som deltar i turneringen och vill veta mer om vår behandling av dina personuppgifter läser du avsnitt 2.1 och 3-4. nedan. Notera att du kan falla in under flera av personkategorierna, exempelvis om du både deltar som spelare i turneringen (avsnitt 2.1 och 3-4 nedan) och besöker matcher under turneringen då du inte själv spelar (avsnitt 2.6 och 3-4 nedan).

2 VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI, VARFÖR, PÅ VILKEN LAGLIG GRUND OCH HUR LÄNGE?

I sammanställningen nedan finner du information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varför vi behandlar dem, vilken laglig grund vi har för behandlingen och hur länge vi behandlar dina personuppgifter för respektive ändamål. Det är frivilligt att lämna personuppgifter till oss, men vi behöver behandla de personuppgifter som anges nedan för att kunna fullgöra våra åtaganden i förhållande till respektive ändamål och alltså för att kunna tillhandahålla den delen av vår verksamhet till dig.

2.1 SPELARE I GOTHIA CUP

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
(Ändamål)

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

Vad är vår lagliga grund för behandlingen?

Hur länge sparar vi uppgifterna?

För att kunna arrangera turneringen och administrera ditt deltagande i denna inklusive att bl.a.:
- ta emot och administrera anmälan och onlineincheckning
- föra deltagarförteckning
- arrangera mat, boende och transport
- distribuera Gothia Card, gympapåsar m.m.
- utföra ålderskontroller
- sätta upp och planera spelscheman och matcher

Namn, födelsedatum, kön, matpreferens, tröjnummer, var du ska bo och äta, uppgift om uppvisad ID-handling, uppgift om vilket lag och vilken ledare du tillhör.

Intresseavvägning:

 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla turneringen till dig och administrera ditt deltagande. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Sex månader från avslutad turnering.

 

För att kunna tillhandahålla dig rätt mat med hänsyn till dina allergier.

 

Allergier.

Samtycke.

Till dess att turneringen är avslutad.

Reklamation (av boende, mat eller andra delar av turneringen).

Namn, födelsedatum, matpreferens, var du ska bo och äta, uppgift om vilket lag och vilken ledare du tillhör.

Intresseavvägning:

 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna hantera reklamationsärenden på bästa sätt. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

 

1 år från avslutad turnering.

För att kunna registrera, rapportera och tillhandahålla matchresultat samt visa filmer och foton från turneringen i bl.a. Gothia Cup-appen, på hemsidan, i våra matchkort och i andra marknadsföringskanaler.

Namn, ålder, kön, tröjnummer, lagtillhörighet, matchdeltagande, gjorda mål, erhållna gula/röda kort, foton samt filmer (för de matcher som sänds live).

Intresseavvägning:

 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna registrera, rapportera och tillhandahålla matchresultat till allmänheten. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

1 år efter avslutad turnering för dig som inte själv har markerat att uppgifterna ska finnas tillgängliga för envar på vår hemsida och i vår app.

 

5 år efter avslutad turnering – för de spelare som själva har markerat att de vill att uppgifterna ska finnas tillgängliga för envar på vår hemsida och i vår app.

 

För att kunna hantera
- eventuella avstängningar från matcher och kommande turneringar
- protester mot beslut och åtgärder vid match.

Namn, födelsedatum, klubbtillhörighet, information om den situation som föranledde beslutet.

Intresseavvägning:

 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna hantera avstängningar och protester mot beslut. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Så länge vårt beslut är gällande.

För att kunna hantera din avbokning.

Läkarintyg.

Samtycke.

Till dess din avbokning är hanterad.

För att kunna marknadsföra turneringen med bilder och filmer från genomförda turneringar.

Foton och filmer.

Intresseavvägning:

 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna använda bilder och filmer i vårt marknadsföringsmaterial rörande turneringen. Under turneringen har vi tydliga skyltar med information om fotografering, väl synliga fotografer samt ytterligare information på vår hemsida och i vår app. Vi respekterar självklart alla önskemål om att inte förekomma på bild och vi undviker i största möjliga mån att använda bilder och filmer där individuella personer kan identifieras. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Två år efter avslutad turnering.

2.2 LEDARE

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
(Ändamål)

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

Vad är vår lagliga grund för behandlingen?

Hur länge sparar vi uppgifterna?

För att kunna arrangera turneringen och administrera ditt lags deltagande i turneringen, inklusive att bl.a.
- ta emot och administrera anmälan, eventuell avbokning och onlineincheckning
- föra deltagar- och ledarförteckning
- arrangera mat, boende och transport
- distribuera Gothia Card, gympapåsar m.m.
- förmedla information om turneringen till dig som kontaktperson för laget genom bl.a. e-post och tjänsten ”My Team Info”.

Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, klubbtillhörighet, laginformation, boendeinformation, matpreferens, tidigare deltagande i turneringen.

Intresseavvägning:

 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla turneringen till dig och administrera ditt lags deltagande. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Sex månader från avslutad turnering.

 

För att kunna tillhandahålla dig rätt mat med hänsyn till dina allergier.

 

Allergier.

Samtycke.

Till dess att turneringen är avslutad.

Reklamation (av boende, mat eller andra delar av turneringen)

Namn, födelsedatum, matpreferens, var du ska bo och äta, uppgift om vilket lag och vilken ledare du tillhör.

Intresseavvägning:

 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna hantera reklamationsärenden på bästa sätt. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

1 år från avslutad turnering.

För att kunna hantera
- eventuella avstängningar från matcher och kommande turneringar
- protester mot beslut och åtgärder vid match

Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, födelsedatum, klubbtillhörighet, information om den situation som föranledde beslutet.

Intresseavvägning:

 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna hantera avstängningar och protester mot beslut. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Så länge vårt beslut är gällande.

För att kunna marknadsföra turneringen, skicka nyhetsbrev till dig samt bjuda in dig till ledarfester och andra evenemang

Namn, e-postadress, uppgift om vilken klubb och vilket lag du företräder, var du och ditt lag ska bo, vilka språk vi kan kontakta dig på.

Intresseavvägning:

 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna marknadsföra turneringen, skicka nyhetsbrev till dig samt bjuda in dig till ledarfester och andra evenemang. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Så länge du är vår samarbetspartner samt ett år därefter. Eftersom det är vanligt att ledare och deras lag återkommer till turneringen inom tre år ser vi dig som vår samarbetspartner så länge vårt avtal gäller oss emellan samt tre år därefter.

För att kunna marknadsföra turneringen med bilder och filmer från genomförda turneringar

Foton och filmer.

Intresseavvägning:

 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna använda bilder och filmer i vårt marknadsföringsmaterial rörande turneringen. Under turneringen har vi tydliga skyltar med information om fotografering, väl synliga fotografer samt ytterligare information på vår hemsida och i vår app. Vi respekterar självklart alla önskemål om att inte förekomma på bild och vi undviker i största möjliga mån att använda bilder och filmer där individuella personer kan identifieras. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Två år efter avslutad turnering.

För att kunna uppmärksamma och ta hand om återkommande ledare på ett så bra sätt som möjligt, exempelvis genom att erbjuda samma boende som vid tidigare turneringar

Namn, e-postadress, telefonnummer, adress, klubbtillhörighet samt uppgift om tidigare deltagande i turneringen och var du då har bott.

Intresseavvägning:

 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna ta hand om ledare på ett så bra sätt som möjligt. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Så länge du är vår samarbetspartner samt ett år därefter. Eftersom det är vanligt att ledare och deras lag återkommer till turneringen inom tre år ser vi dig som vår samarbetspartner så länge vårt avtal gäller oss emellan samt tre år därefter.

För bokföringsändamål

Namn, om du blir sjuk och ställer in lagets deltagande.

Fullgörande av rättslig förpliktelse.

7 år från utgången av det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutades

2.3 HOTELLBOKARE OCH MEDRESENÄRER

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
(Ändamål)

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

Vad är vår lagliga grund för behandlingen?

Hur länge sparar vi uppgifterna?

För att kunna tillhandahålla boende och mat till dig som gör bokningen av boendet via oss.

 

Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, matpreferens, boendeönskemål, var du ska bo och äta, med vem du ska bo, eventuell lag- och agenttillhörighet.

Fullgörande av avtal.

Sex månader från avslutad turnering.

För att kunna tillhandahålla dig rätt mat med hänsyn till dina allergier.

 

Allergier.

Samtycke.

Till dess att turneringen är avslutad.

För att kunna tillhandahålla boende och mat till dig som medresenär till den som gjort hotellbokningen via oss.

 

Namn, matpreferens, var du ska bo och äta.

Intresseavvägning:

 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla boende och mat till dig som medresenär till den som bokat er hotellbokning via oss. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Sex månader från avslutad turnering.

För marknadsföringsändamål.

Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, var du har bott.

Intresseavvägning:

 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna marknadsföra turneringen, skicka nyhetsbrev till dig samt bjuda in dig till ledarfester och andra evenemang. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

1 år från avslutad turnering.

Reklamation (av boende, mat eller andra delar av turneringen).

Namn, e-postadress, adress, telefonnummer, information om ditt bokade boende.

Intresseavvägning:

 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna hantera reklamationsärenden på bästa sätt. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

1 år från avslutad turnering.

För bokföringsändamål.

Namn, uppgift om var du bott (gäller både hotellbokaren och dess medresenärer)

Fullgörande av rättslig förpliktelse.

7 år från utgången av det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutades.

2.4 INLOGGADE ANVÄNDARE

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
(Ändamål)

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

Vad är vår lagliga grund för behandlingen?

Hur länge sparar vi uppgifterna?

För att kunna möjliggöra för dig att skapa konto i appen "Gothia Cup" och nyttja tjänsten.

Namn, e-postadress, land, ditt agerande i appen såsom vilka tävlingar du deltar i och vilka matcher du har kommenterat på samt vilka lag du är intresserad av.

Intresseavvägning:

 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna möjliggöra för dig att skapa ett konto i appen ”Gothia Cup” samt för att möjliggöra ditt nyttjande av tjänsten. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Till dess att du avslutar ditt konto i appen ”Gothia Cup”.

2.5 NYHETSBREVSLÄSARE

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
(Ändamål)

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

Vad är vår lagliga grund för behandlingen?

Hur länge sparar vi uppgifterna?

För att kunna marknadsföra turneringen.

Namn, e-postadress, information om huruvida du har öppnat nyhetsbrevet.

Fullgörande av avtal.

Till dess att du avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller det har gått ett år sedan du läste nyhetsbreven.

2.6 ÅSKÅDARE

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
(Ändamål)

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

Vad är vår lagliga grund för behandlingen?

Hur länge sparar vi uppgifterna?

För att under matcherna kunna dokumentera turneringens matcher med hjälp av foton och filmer.

Foton och filmer.

Intresseavvägning:

 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna dokumentera, fotografera, filma och livesända vissa matcher. Under turneringen har vi tydliga skyltar med information om fotografering, väl synliga fotografer samt ytterligare information på vår hemsida och i vår app. Vi respekterar självklart alla önskemål om att inte förekomma på bild och vi undviker i största möjliga mån att visa bilder och filmer där individuella personer kan identifieras. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

2 år efter avslutad turnering.

För att kunna marknadsföra turneringen med bilder och filmer från genomförda turneringar.

Foton och filmer.

Intresseavvägning:

 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna använda bilder och filmer i vårt marknadsföringsmaterial rörande turneringen. Under turneringen har vi tydliga skyltar med information om fotografering, väl synliga fotografer samt ytterligare information på vår hemsida och i vår app. Vi respekterar självklart alla önskemål om att inte förekomma på bild och vi undviker i största möjliga mån att använda bilder och filmer där individuella personer kan identifieras. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

2 år efter avslutad turnering.

2.7 FUNKTIONÄRER

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
(Ändamål)

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi om dig?

Vad är vår lagliga grund för behandlingen?

Hur länge sparar vi uppgifterna?

För att kunna administrera din medverkan som funktionär.

Namn, e-postadress, adress, födelsedatum, kön, matpreferens.

Intresseavvägning:

 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna administrera ditt deltagande som funktionär. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Till dess att turneringen är avslutad.

För att kunna betala ut ersättning och i övrigt fullgöra våra förpliktelser enligt vårt avtal med dig.

 

Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, bankkontonummer.

Fullgörande av avtal.

Till dess att turneringen är avslutad.

För att kunna tillhandahålla dig rätt mat med hänsyn till dina allergier.

 

Allergier.

Samtycke.

Till dess att turneringen är avslutad.

För marknadsföringsändamål.

Foton och filmer.

Intresseavvägning:

 

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna använda bilder och filmer i vårt marknadsföringsmaterial rörande turneringen. Under turneringen har vi tydliga skyltar med information om fotografering, väl synliga fotografer samt ytterligare information på vår hemsida och i vår app. Vi respekterar självklart alla önskemål om att inte förekomma på bild och vi undviker i största möjliga mån att använda bilder och filmer där individuella personer kan identifieras. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

2 år efter avslutad turnering.

För bokföringsändamål.

Namn, uppgifter kopplade till utbetald ersättning.

Fullgörande av rättslig förpliktelse.

7 år från utgången av det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutades.

 

3 TILL VEM LÄMNAR VI VIDARE PERSONUPPGIFTERNA OCH VAR BEHANDLAR VI DEM GEOGRAFISKT?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra leverantörer, samarbetspartners, försäkringsbolag och advokatbyråer. Dessa aktörer är självständigt ansvariga för den behandling som de gör av dina personuppgifter.

Vi kan också lämna dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy och våra instruktioner.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter för att tillåta en sammanslagning, upplåtelse, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, BK Häckens tillgångar.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana personuppgifter.

Vi och våra samarbetspartners behandlar som huvudregel dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer vi att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter att vara lika skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES.

4 DINA RÄTTIGHETER

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt lag. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som närmare anges i lag (EU:s dataskyddsförordning).

4.1               Din rätt till information och tillgång

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller emellan, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss.

4.2               Din rätt till rättelse och radering

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att vi rättar eller kompletterar sådana personuppgifter.

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter (vilka anges EU:s dataskyddsförordning). Under förutsättning att din förfrågan faller inom en av dessa omständigheter, kommer vi att radera dina uppgifter.

4.3               Din rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål ber vi dig att meddela oss detta genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som anges nedan, se punkt 5. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

4.4               Din rätt att kräva begränsning

Under vissa förutsättningar som närmare anges i EU:s dataskyddsförordning, har du rätt att kräva att behandlingen begränsas. Om du har denna rätt, kommer sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

4.5               Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt att i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format få ut de personuppgifter om dig som du har tillhandahållit oss och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig när så är tekniskt möjligt.

4.6               Din rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i punkt 5. Du har även rätt att ge in ett klagomål till:

Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114

104 20 Stockholm

[email protected]

5 KONTAKTA BK HÄCKEN

Du kan kontakta oss på följande sätt:

-        via e-post gdpr@gothiacup.se,

-        genom att skriva brev till eller besöka oss på Entreprenadvägen 6, 417 49 Göteborg.

Vi har rätt att ensidigt ändra denna integritetspolicy. De eventuella förändringar som vi gör träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att den justerade integritetspolicyn har gjorts tillgänglig för dig på vår hemsida eller via utskick från oss.

MAIN PARTNER

© 2024 Gothia Cup. All rights reserved. Integritetspolicy