Integritetspolicy - Gothia Cup

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Gothia Cup/BK Häcken kommer att behandla dina personuppgifter i och med att du anmält dig till och deltar i Gothia Cup. Det främsta syftet är att vi ska kunna hantera din anmälan, registrera lagets resultat, administrera ditt konto och eventuella ändringar i anmälan samt att göra turneringen till en upplevelse för dig som deltagare.

Gothia Cup/BK Häcken är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter (”personuppgifterna”) i samband med deltagandet i turneringen. Personuppgifterna innefattar sådana uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom din anmälan, så som för- och efternamn, postadress, personnummer, e-postadress samt mobiltelefonnummer, och sådana andra personuppgifter som är nödvändiga för administreringen av ditt deltagande i turneringen.

Gothia Cup/BK Häcken kommer att lagra och behandla personuppgifterna för att administrera Gothia Cup (inkluderande fullgörande av Gothia Cup/BK Häckens rättigheter och skyldigheter för tävlingen, utfärdande av intyg, upprättande av sammanställningar och förmedling av information). Gothia Cup/BK Häcken kommer även att behandla personuppgifterna för uppföljning och utvärdering av Gothia Cup. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt avtal med Gothia Cup/BK Häcken om deltagandet i Gothia Cup. Tillhandahållandet av personuppgifterna är en nödvändig förutsättning för att avtalet om deltagande i turneringen ska kunna fullgöras.

Personuppgifterna kommer att lagras under den tid som du deltar i Gothia Cup och under sådan efterföljande tidsperiod som krävs för att Gothia Cup/BK Häcken ska kunna fullgöra sina förpliktelser och genomföra en utvärdering av turneringen.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) och vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning rätt att gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Gothia Cup/BK Häcken. Om du vill ha sådan information ska du skicka en skriftligt undertecknad begäran till Gothia Cup/BK Häcken på adressen: Gothia Cup, Entreprenadvägen 6, 417 49 Göteborg. Om dina personuppgifter är felaktiga eller har behandlats i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller utplånas. Du har även rätt att vända sig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet med klagomål gällande Gothia Cup/BK Häckens personuppgiftsbehandling.

Samtycke till användning av namn och bild i reklam

Under Gothia Cup kommer matcher och övriga arrangemang dokumenteras och fotograferas både genom stillbilder och rörliga bilder. Du görs härmed uppmärksam på att du, genom ditt deltagande i turneringen, kan komma att fotograferas eller filmas i olika sammanhang. Gothia Cup/BK Häcken kan komma att använda detta bildmaterial i sin kommunikation och marknadsföring. Genom deltagandet i Gothia Cup godkänner du härmed att Gothia Cup/BK Häcken kan komma att använda bilder på dig i sin marknadsföring enligt lagen (1978:800) om namn och bild i reklam.

MAIN PARTNER

© 2020 Gothia Cup. All rights reserved. Integritetspolicy