Gothia Cup

Gothia Cup och Kronfågel i nytt samarbete för alla barns rätt till rörelse

Gothia Cup och Kronfågel utvecklar samarbetet – för att ta ett ytterligare steg i arbetet för alla barns möjlighet till idrott. Gothia Cup är utvalda som den första partnern till Kronfågels nya satsning: Rätt till rörelse. Tillsammans vill vi fortsätta att utveckla positiva möten för barn och ungdomar.

Projektet ”Rätt till rörelse” syftar bland annat till att stötta och möjliggöra möten mellan barn och unga inom idrottsvärlden.

Att sammanföra barn och ungdomar från hela världen har varit Gothia Cups mission sedan starten 1975. Genom åren har Gothia Cup breddat perspektivet och startat Gothia Special Olympics Trophy för intellektuellt funktionsnedsatta samt en fond för att stötta med finansiering för barn som inte har råd att åka till Gothia Cup, för att alla ska ha möjlighet att delta i världens största ungdomsturnering i fotboll.

Alla dessa initiativ är i linje med de värderingar och aktiviteter som Rätt till rörelse vill stötta. Därför väljer Kronfågel nu ut Gothia Cup som den första samarbetspartnern i projektet.

Om Kronfågels projekt Rätt till rörelse 

Kronfågel vill genom projektet Rätt till rörelse bidra till fler goda möten mellan barn och unga. Rätt till rörelse har ambitionen att under 2021 dela ut totalt 1 miljon kronor till utvalda samlingsplatser så som en förening, arrangör eller initiativtagare inom idrotten. Medlen delas ut till samlingsplatser som har en öppen och välkomnande verksamhet.

För mer information om kriterier och ansökningar: Kronfagel.se/ratttillrorelse

MAIN PARTNER

OFFICIAL PARTNERS

© 2020 Gothia Cup. All rights reserved. Integritetspolicy