Information om Gothia Cup med anledning av det nya coronaviruset

Eftersom det förekommer ett stort antal frågor gällande sommarens Gothia Cup, på grund av spridningen av det nya coronaviruset, vill Gothia Cup informera om situationen just nu.

Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns tecken på samhällsspridning av det nya coronaviruset i Sverige och utvecklingen har gjort att regeringen vidtagit ett antal åtgärder. I onsdags fattade den beslut om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 500 personer tills vidare inte får hållas.

I dagsläget påverkar det beslutet inte Gothia Cup, utan planeringen av årets turnering fortgår men vi följer givetvis utvecklingen och de råd och rekommendationer som myndigheterna ger.

1670 lag är anmälda till sommarens Gothia Cup. Endast en handfull lag har avbokat sitt deltagande beroende på smittspridningen av coronaviruset, samtidigt får vi in nya anmälningar från lag varje dag.

Gothia Cups avbokningsregler gäller som vanligt, vilket innebär att lag fram till 10 juni kan avboka sin anmälan med full återbetalning av deltagaravgiften.

Det här är en situation som finns med i vår riskanalys och vi har därigenom en beredskapsplan för situationen som vi nu arbetar efter. Gothia Cup har direktkontakt med Smittskydd Västra Götaland och följer utvecklingen.

MAIN PARTNER

OFFICIAL PARTNERS

© 2020 Gothia Cup. All rights reserved. Integritetspolicy