Celebrate

Värdföreningar ökar tryggheten under Gothia Cup 2024

Värdföreningar ökar tryggheten under Gothia Cup 2024. Gothia Cup har 25 värdföreningar under turneringen och dessa hjälper till att skapa en trygg miljö genom att finnas på plats och ge stöd åt spelare, ledare och domare.

Nyligen hade Gothia Cup flera värdföreningar på plats. Värdföreningarna fick ta del av vilka förväntningar och krav som finns på dem samt generell information om Gothia Cup 2024. Vår nya domarambassadör, den tidigare toppdomaren Jonas Eriksson, var också på plats och föreläste om domarnas roll och förståelsen för den. Han betonar att värdföreningarna är väldigt betydelsefulla för domare bara genom sin närvaro och genom att ge ett positivt bemötande.
– Domaren är nästan alltid själv. Värdföreningar har en jätteviktig roll i att säga hej och välkommen och ta i hand och genom att finnas där. Och kanske göra en tumme upp till domaren i paus. När man märker att det blir stökigt, gå ut och finns till stöd för henne eller honom. Det räcker att de går dit och visar att domaren inte är själv där. Jag är övertygad om att det betyder jättemycket för domarna. Vet domaren att det finns någon där om det skulle hända någonting innebär det att man vågar vara modig och fatta de beslut som behövs. Då vågar man och står upp för vad som rätt och fel. Det tror jag att värdföreningarna med sin personal och de som finns ute på planerna kommer att hjälpa domarna med, säger Jonas Eriksson.

Han lyfter fram betydelsen av att det finns en förståelse för domarens roll och att saker kan bli fel ibland.
– En domare kommer göra fel, på samma sätt som vilken spelare som helst. Under 45 minuter fattar en domare ett beslut ungefär var 18:e sekund. Tänk dig den spelare som fattar ett beslut var 18:e sekund och gör allting rätt. Då hade vi haft Lionel Messi som spelar i Gothia Cup. Det går inte att göra allt helt rätt. Att domare får stöd och att det finns respekt för dem är det absolut viktigaste. Det kommer finnas många känslor. Lag tränar i månader och sparar ihop pengar länge för att vara med, då har man inte alltid förståelse när domare gör fel, säger Jonas Eriksson.

MAIN PARTNER

© 2024 Gothia Cup. All rights reserved. Integritetspolicy